Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

5081 42b9 420
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
8175 2c01 420
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf
W obawie, że na starość nikt nie poda Ci wody,
konsekwentnie przyzwyczajaj się do wina.
— znalezione

Bardzo ładnie wyglądasz na zdjęciu
i fryzurę masz inną, niż znałam.
Wszystko sprawdzam, rok po twoim odejściu. 
Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama.

Nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga,
że raz kliknę i znowu cię widzę.
Minął rok i na twój profil zaglądam
już nie częściej niż raz na tydzień.

— Z cyklu "Nowe wiersze sławnych poetów" Maria Pawlikowska - Jasnorzewska " Rok"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
1607 3aa7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie

September 19 2019

2553 282c 420
Reposted fromlordsoth lordsoth viaHanoi Hanoi

September 18 2019

9543 2f0c 420
image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viafotofob fotofob
1220 c82a 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viagreywolf greywolf
9802 11e8 420
Reposted frompiehus piehus viabruja bruja
2981 918c 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaembrace embrace
Świat dzieli się na dwie kategorie ludzi: tych, którzy robią różne rzeczy i tych, co tylko patrzą. Ludzi, którym przydarzają się różne przygody, i nas, pozostałych, którzy po prostu brną przez życie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
8224 e1aa 420
Reposted fromerq erq viaanks anks
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaembrace embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl