Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Reposted fromFlau Flau viabitstacker bitstacker
1065 cdcd 420

November 01 2018

1925 904f 420
2807 0aea 420
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vianieobecnosc nieobecnosc

October 13 2018

7129 3560 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasiwuseq siwuseq
Reposted fromFlau Flau viaMrCoffe MrCoffe
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc. Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
— so true, veriolla.moblo.pl
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapoppyseed poppyseed

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viapoppyseed poppyseed
3918 bdb8 420
Reposted fromSanthe Santhe viamagdaa magdaa
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
#Emily
Reposted frompffft pffft vialegilimencja legilimencja

September 16 2018

Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
7954 6178 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viareniferowa reniferowa
0499 8eaa 420
Reposted fromowca owca viareniferowa reniferowa
4214 3fc1 420
Reposted frommrs-cold mrs-cold viawojna wojna

September 12 2018

9307 b3f2 420
Reposted frompiehus piehus vialou8 lou8
5349 df31 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarotfl rotfl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl