Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

9219 ed40 420
Reposted fromhagis hagis viasoundofsilence soundofsilence
0820 6ce7 420
Reposted fromkjuik kjuik viaitjen itjen
I over-analyze situations because I’m scared of what will happen if I’m not prepared for it.
— Turcois Ominek
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaitjen itjen

May 19 2019

Teraz wiem, że nie miałam pojęcia, czym jest miłość. Ani jakie to uczucie mieć nawet odrobinę pęknięte serce.
To stać przed człowiekiem, który jest całym twoim światem, i dowiedzieć się, że nie wystarczasz. Że cię nie wybiera. Jesteś cieniem osoby, która jest twoim słońcem.
— Victoria Aveyard - "Królewska klatka"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
7013 629b 420
Reposted fromzarakem zarakem viakot kot
2589 8fc3 420
Reposted fromzciach zciach viakot kot

May 18 2019

Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viablacksadcat blacksadcat
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
9584 3491 420
Reposted fromsoftboi softboi vialenifca lenifca
1999 b8fe 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaepi epi
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
6635 d486 420
Reposted fromsoftboi softboi viapassingbird passingbird

May 17 2019

6585 6867 420
Reposted fromcouples couples viafeniculum feniculum
8110 875a 420
Reposted fromthetemple thetemple viapassingbird passingbird

May 16 2019

5964 2e1b 420
Reposted fromsoftboi softboi vialobek lobek
6051 72d0 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialou8 lou8

May 15 2019

4208 137a 420
Reposted fromTamahl Tamahl viakajakkowalik kajakkowalik
6218 1b48 420
Reposted fromGIFer GIFer viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl