Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viairmelin irmelin

May 04 2018

April 21 2018

6030 5577 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf

April 12 2018

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimbirimbir imbirimbir
Reposted fromAgnya Agnya viamelan melan

April 08 2018

2062 08ca 420
8863 c35c 420
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk

April 02 2018

6964 8891 420
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead

Zostawił mi
Datę swoich urodzin
Imiona przyjaciół
Puste miejsce w samochodzie
Kształt blizny na udzie
Kilka wspomnień z dzieciństwa
Ciepły ton głosu 
Swój zapach na poduszce
Cichą ulicę w pamięci

Zostawił mi mnie i odszedł 
Co ja mam teraz z tym zrobić?

— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko

March 29 2018

Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagotarina gotarina
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagotarina gotarina
9026 3303 420

mineralists:

Malachite with Chrysocolla
Partially polished Stalactite
Congo

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaamarus amarus
1730 c4d6 420
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viaCzarnyTygrysek CzarnyTygrysek
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaSalute Salute

Kowal Kocyka
Reposted fromEmisja Emisja viaki-adi ki-adi
1662 d4df 420
Reposted fromgaf gaf viakuroinekochris kuroinekochris

March 26 2018

Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Paweł Leśniak - "Równowaga"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl