Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

8233 1fac 420
Reposted frommaive maive viaBrunett Brunett

July 14 2019

Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc.
Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
Reposted fromLinaa Linaa vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
9477 4428 420
Reposted fromoll oll vialonelyjulia lonelyjulia
Reposted fromFlau Flau viavaira vaira

July 11 2019

7324 8e46 420
Reposted fromteijakool teijakool viajustonebullet justonebullet
7446 b08f 420

July 09 2019

3361 3870 420
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaaviee aviee
Reposted fromgruetze gruetze viaKing-Karl King-Karl
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viachemiczna chemiczna

July 03 2019

July 02 2019

470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viahesiamela hesiamela
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudelubie rudelubie

June 30 2019

4153 2e4d 420
Reposted fromwyczes wyczes viagotarina gotarina

June 29 2019

6324 988f 420
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viahepi hepi
5674 52c0 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viaerq erq

June 21 2019

4547 c299 420
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viamglistyporanek mglistyporanek
0731 353d 420
Reposted frompunisher punisher viabitstacker bitstacker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl