Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

2688 ed97 420
Reposted byniedoskonaloscSickFantasyEmiyapati2k6
2685 1346 420

March 09 2018

6500 b410 420
Reposted fromrobaczek robaczek viairmelin irmelin

March 04 2018

To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss viaSkydelan Skydelan
- "Ale jeśli..." nie można żyć, ciągle zadając to pytanie. Kiedy pytasz "A jeśli..." przestajesz marzyć i realizować swoje marzenia. Nie można żyć w ciągłym strachu przed porażką.
— Sarah Morgan – Droga na szczyt. Wspólna przyszłość
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
3151 dd20 420
Reposted fromnyaako nyaako viaframbuesa frambuesa
7742 1529 420
Reposted fromohhh ohhh viamissmiserable missmiserable

March 03 2018

Pieniądze.
[...]
Ich brak jest źródłem wszelkiego zła, jest jak ostatnie stadium nowotworu, jak najgorsza niemożność, jak spacer na celowniku. Wciska cię między ludzi, kładzie cię pod nimi. Spuszcza ci na twarz cudzą ślinę, podeszwy butów, beton. Niektórzy się do niego przyzwyczajają, spuszczają głowę, odmierzają czas, przeciągają go, zatykają się wątpliwymi rozrywkami, jak seriale ściągnięte z internetu. Ludzie przyzwyczajają się do wszystkiego. Do samotności, głodu, zimna, gówna, zasieków, śmierci. Aby to przetrwać, mają do dyspozycji fantazje, wizualizacje, wypieranie. Gdy człowiekowi nic innego nie zostaje, każdy potrafi zamknąć oczy i nakręcić w głowie setki wariantów jednego, oscarowego filmu ze sobą samym w roli głównej, a potem stanąć na niewidocznym podium: kochany, akceptowany, wygrany.
Uśmiechnąć się. Pomachać prawdziwemu sobie, schowanemu gdzieś w oddali.
Podziękować Bogu i rodzinie.
— J. Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromzupamarzen zupamarzen viatwiggylaw twiggylaw
Walczyła z powracającymi napadami bezsilności i beznadziejności, miewała ataki płaczu. Kiedy zdarzał się atak przygnębienia, zamykała się w sobie, odgradzała murem i godzinami potrafiła nie odzywać się do nikogo.
— Patricia Bosworth
Reposted fromkarosia karosia vianiskowo niskowo
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viazimnydzienn zimnydzienn
Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham.
Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście.  Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań.  A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie.
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
Reposted fromno-maam no-maam viaSenyia Senyia
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
7147 f001 420
Reposted fromnutt nutt viaSenyia Senyia
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
3430 ef3c 420
Reposted fromrichardth richardth
9476 4508 420
Reposted fromrichardth richardth viablaxkseoul blaxkseoul
1730 c4d6 420
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viablaxkseoul blaxkseoul
8422 e39a 420
Reposted fromparafina parafina vianiskowo niskowo

March 01 2018

7975 483d 420
Reposted frommyrla myrla viaberewere berewere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl