Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

5200 ceb4 420
Wiersze o moim psychiatrze 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viairmelin irmelin
Reposted fromoski oski viairmelin irmelin
5208 427f 420
Reposted fromyourjinx yourjinx viairmelin irmelin
0984 f8b8 420

mo-bayliss:

sschol:

this is from spy kids

I bet Steve fucking said this to himself and didn’t realise the cameras were rolling and the director was just like “keep it” 

Reposted fromflagma flagma viairmelin irmelin
3433 87e6 420

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody

July 06 2015

0294 4c00 420
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
7375 e15b 420
Reposted fromblakablaka blakablaka vianamehercarmen namehercarmen
4570 0854 420
Reposted fromkjn kjn viahogwarts hogwarts

Pewnie, że da się samemu naprawić kran, przemalować pokój, wymienić żarówkę. Da się pojechać na wakacje choćby i na drugi koniec świata. Da się samemu ugotować, nakryć do stołu, zjeść i pozmywać. Wszystko da się zrobić samemu. Tylko po co, skoro to wszystko jest o niebo lepsze, gdy robi się je we dwoje?

Ktoś kiedyś powiedział nam, że bycie singlem daje możliwości. A ja uważam, że ogranicza. Będąc z kimś, masz prawo zdecydować, czy chcesz coś robić we dwoje, czy jednak wolisz sam. Jeśli nie ma nikogo obok, wybór nagle znika. To nie jest dar od losu, że możesz sam obejrzeć sobie film. Po prostu nie masz wyjścia.

W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń.

— wyrwane z kontekstu

July 04 2015

0746 c065 420
Reposted fromMiziou Miziou viabrightbyte brightbyte
8781 17b7 420


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details

July 02 2015

4061 7f69 420
Reposted fromgosand gosand viatfu tfu
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola

July 01 2015

W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawildhorses wildhorses
3848 93c4 420
Reposted fromoblivions oblivions vialentilka lentilka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl