Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

6699 394a 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vialyricast lyricast
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viaAinsworthCass AinsworthCass
Milczący introwertycy – nie jest tak, żeby chronili swoje skarby przed cudzym spojrzeniem, tylko paraliżuje ich nieśmiałość. Niekiedy sprawiają wrażenie osób aroganckich, ale to złudzenie, pomyłka, oni są nieśmiali. Czego się boją? Nie wiadomo. Jakaś siła nie pozwala im mówić. W pewnym sensie są perfekcjonistami; boją się, że to co wypowiedzą będzie tylko karykaturą ich myśli. Mają tu liczne doświadczenia, ile już razy wstydzili się, że popełnili gafę, że źle się wyrazili, i cierpieli później. Dlatego wolą milczeć. Właściwie z szacunku dla innych, dla osoby, z którą się spotykają. Ale na ogół ta osoba widzi to zupełnie inaczej…
— Adam Zagajewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viarajska rajska
8701 9852 420
Reposted fromslodziak slodziak vianiskowo niskowo

June 25 2017

2330 a6e8 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadogs dogs
No jasne. Tak właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie, świecie wolności i wyboru: odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver „Delirium #3:Requiem”
1827 af46 420
Reposted fromMadristas Madristas viaelusive elusive
1849 e62e 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelusive elusive
1203 6c64 420
Reposted fromsilentshout silentshout via2708 2708

June 24 2017

6386 c1d9 420
Reposted frommyname myname viajoannna joannna
3989 a797 420
Reposted fromteijakool teijakool viagaf gaf
3703 6f21 420
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viamallami mallami
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viawinnym-swiecie winnym-swiecie
0357 3495 420
Reposted fromnosiemka nosiemka viapozakontrola pozakontrola
3070 0ba0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagaf gaf
1143 b91e 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viamaryjanejanis maryjanejanis
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
1464 bdf3 420
Reposted frommessclew messclew viaEllaElla EllaElla
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl