Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

8701 9852 420
Reposted fromslodziak slodziak vianiskowo niskowo

June 25 2017

2330 a6e8 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadogs dogs
No jasne. Tak właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie, świecie wolności i wyboru: odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver „Delirium #3:Requiem”
1827 af46 420
Reposted fromMadristas Madristas viaelusive elusive
1849 e62e 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelusive elusive
1203 6c64 420
Reposted fromsilentshout silentshout via2708 2708

June 24 2017

6386 c1d9 420
Reposted frommyname myname viajoannna joannna
3989 a797 420
Reposted fromteijakool teijakool viagaf gaf
3703 6f21 420
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viamallami mallami
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viawinnym-swiecie winnym-swiecie
0357 3495 420
Reposted fromnosiemka nosiemka viapozakontrola pozakontrola
3070 0ba0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagaf gaf
1143 b91e 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viamaryjanejanis maryjanejanis
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
1464 bdf3 420
Reposted frommessclew messclew viaEllaElla EllaElla
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo

May 11 2017

A ja przecież wcale nie chcę tak wiele. Ciepłego wiatru, piegów, których nie cierpię, krótkich sukienek, kapeluszy i lekkich butów. Spoglądania na świat zza szkieł okularów przeciwsłonecznych. Chcę czytania książek na kocyku, wesołej muzyki, która wreszcie zacznie pasować do otoczenia. Otwartych okien i zapachu lata, takiego, który pierwszy raz ma szansę nie kojarzyć się ze smutkiem. Bycia sama, ale z nim obok. Słuchania muzyki, śpiewania w samochodzie, wygłupiania się. Nawet tańca, chociaż przecież nie tańczę. Tworzenia z niedoskonałych chwil idealnych wspomnień, bo perfekcjonizm jest nudny, liczą się uczucia. Nowych doświadczeń. Silnych emocji.
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viahouda houda

April 08 2017

Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa

March 31 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl