Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaiga-xvl iga-xvl

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
1236 c8c7 420
Reposted fromlittlefool littlefool viakamykowata kamykowata
8006 6acc 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viamartrol martrol
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viamartrol martrol
5556 b013 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamononok mononok
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaters laters

January 30 2019

5858 58b3 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaTiffanys Tiffanys
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeepintheheart deepintheheart
8508 69cb 420
Reposted frombehcio behcio viasatyra satyra
0180 98c7 420
Reposted fromnutt nutt viasatyra satyra
7406 98d2 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaredhairwitch redhairwitch
6386 ccee 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadeepintheheart deepintheheart
0629 dfa1 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianicciekawego nicciekawego
— April&Jackson, "Grey's Anatomy"
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka
Reposted from4777727772 4777727772 viapodprzykrywka podprzykrywka
1418 8cb9 420
Reposted fromhissyfit hissyfit viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl