Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

Niespokojnie zerkałem na Ciebie i chciałem wierzyć, że z tego o czym myślisz część jest o mnie.

— VNM
Reposted frommorean morean vianiskowo niskowo

January 20 2020

A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEllaElla EllaElla
8097 69a5 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viafrytkatosia frytkatosia

January 19 2020

Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viarhubarbrr rhubarbrr
4298 eec3 420
Reposted frommaliwa maliwa viafrytkatosia frytkatosia
9700 9278 420
Reposted frompiepszoty piepszoty viasurpriseme surpriseme
8082 1969 420
Reposted fromhrafn hrafn viaarrrrrrrr arrrrrrrr
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
3455 e65d 420

January 17 2020

8481 464c 420
Reposted fromFluffyou Fluffyou viakarmacoma karmacoma
9254 f322 420
Reposted fromerq erq viamrpaf mrpaf
3165 a81c 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viasober sober
0778 3e71 420
Reposted fromsoftboi softboi viahardkorwey hardkorwey

January 16 2020

7077 5166 420
Reposted fromartlover artlover viaadaaa93 adaaa93

January 14 2020

3365 b4e1 420
Reposted fromteijakool teijakool viabooze booze

January 13 2020

...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaaikko aikko
0841 c9a7 420
Reposted fromfeegloo feegloo viagket gket
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl